23.10.12

ΠΕΡΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΕ ..

Ο Νόμος 2725/99 (μπορείτε να τον βρείτε εδώ), προβλέπει στο άρθρο 116 :
Το οποίο 111, ήταν για τις ΠΑΕ και λέει τα παρακάτω
Με τον 2947 (άρθρο 18, παράγραφος 8β), η παράγραφος 1 του 111, έγινε :

Δηλαδή πρέπει η εκκαθάριση να γίνει μέσα σε 30 μήνες - αν η ομάδα ανεβεί κατηγορία και ΔΕΝ έχει περατωθεί η εκκαθάριση, αυτή ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ .

Το άρθρο 111, ξανατροποποιήθηκε με το 38, του Ν3057 (μπορείτε να τον βρείτε εδώ)Η παράγραφος 3 του 38/3057,  μας λέει πως αν ανεβεί η ομάδα πριν ολοκληρθωθεί η εκκαθάριση, τότε η ΓΣ του (ερασιτεχνικού) σωματείου, μπορεί αντί να συστήσει νέα ΚΑΕ, να 'αναβιώσει' την προηγούμενη με την απόφαση να την παίρνει η ΓΣ των μετόχων της παλιάς ΚΑΕ  (δηλαδή ο Φιλίππου)

Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 2, του Ν3372 (μπορείτε να τον βρείτε εδώ)

ο Φιλίππου αλλά και τα μέλη της διοίκησης της ΚΑΕ δεν δικαιούνται συμμετοχή επί μια 10ετία (που ξεκινά να μετρά ένα χρόνο από τον υποβιβασμό, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2013) σε νέα ΚΑΕ ή και το αθλητικό σωματείο ..


Διαβάστε κι αυτό από σχετικό έγγραφο της ΕΠΟ στη FIFA φέτος το Γενάρη (μέσω onsports.gr)..


Αναλυτικά το κείμενο της νομοθεσίας που απέστειλε η ΕΠΟ στη ΦΙΦΑ και αφορά Ιωνικό, Εθνικό Πειραιώς, Καστοριά, Αναγέννηση Καρδίτσας και Ηρακλή:
Άρθρο 111
Υποβιβασμός ΠΑΕ από τη Γ' εθνική κατηγορία - Διαδικασία εκκαθάρισης
1. ΠΑΕ που υποβιβάζονται από τη Γ' Εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συμβουλίου.
"Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα μήνες από τον υποβιβασμό της ΠΑΕ. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η ΠΑΕ".
** Το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 8 άρθρ. 18 Ν. 2947/2001, ΦΕΚ Α 228/9.10.2001.
2. Τη θέση της εταιρείας που υποβιβάζεται στην κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καταλαμβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή είχε διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από αυτό της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του που ήταν γραμμένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή διάλυσής του, μέσα σε (1) ενα μήνα από τον υποβιβασμό της ΠΑΕ, κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένης. Το αθλητικό σωματείο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τις τυχόν ενοχικές ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση.
3. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ' εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαιούται, αντί να συστήσει νέα ΠΑΕ, να ζητήσει την αναβίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική απόφαση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση τελούσας ΠΑΕ η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης Κ9, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κλπ που προβλέπονται από τον Κ.Ν.2190/1920 συντέμνονται κατά το ήμισυ.Δεν υπάρχουν σχόλια: