22.4.08

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ #2

Βαθμολογικά σενάρια

Η βαθμολογία σήμερα, στις θέσεις από 6 έως 10 και τα αποτελέσματα των ομάδων εδώ


Το αυριανό πρόγραμμα έχει τα παιχνίδια :

Αιγάλεω - Ολυμπιάδα

Κολοσσός - Α.Ε.Κ.

Ολύμπια Λάρισας - Πανιώνιος

Μαρούσι - Λάρισα

Έχουμε και λέμε :

Α) Νίκη για Αιγάλεω, Κολοσσό, Ολύμπια, Μαρούσι : 6ο Μαρούσι 13-13, 7η Ολύμπια (3-1), 8η Α.Ε.Κ. (2-2), 9ο Αιγάλεω (1-3) 12-14, 10η ΑΕΛ 11-15.

Β) Νίκη για Αιγάλεω, Κολοσσό, Ολύμπια, Λάρισα : Πενταπλή ισοβαθμία. 6η Λάρισα (5-3), 7η Ολύμπια (4-4), 8ο Μαρούσι (4-4), 9ο Αιγάλεω (4-4), 10η Α.Ε.Κ. (3-5) όλοι με 12-14.

Γ) Νίκη για Αιγάλεω, Κολοσσό, Πανιώνιο, Λάρισα : Τετραπλή ισοβαθμία. 6ο Αιγάλεω (4-2), 7η Λάρισα (3-3), 8ο Μαρούσι (3-3), 9η Α.Ε.Κ. (2-4) 12-14, 10η Ολύμπια 11-15

Δ) Νίκη για Αιγάλεω, Κολοσσό, Πανιώνιο, Μαρούσι : 6ο Μαρούσι 13-13, 7ο Αιγάλεω (+3), 8η Α.Ε.Κ. (-3), 9η Λάρισα (2-0), 10η Ολύμπια (0-2) 11-15

Ε) Νίκη για Αιγάλεω, Α.Ε.Κ., Ολύμπια, Μαρούσι : 6ο Μαρούσι (2-0), 7η Α.Ε.Κ. (0-2) 13-13, 8η Ολύμπια (2-0), 9ο Αιγάλεω (0-2) 12-14, 10η Λάρισα 11-15

ΣΤ) Νίκη για Αιγάλεω, Α.Ε.Κ., Ολύμπια, Λάρισα . Τετραπλή ισοβαθμία στην 7η: 6η Α.Ε.Κ. 13-13, 7η Λάρισα (4-2), 8η Ολύμπια (3-3), 9ο Αιγάλεω (3-3), 10ο Μαρούσι (2-4) 12-14.

Ζ) Νίκη για Αιγάλεω, Α.Ε.Κ., Πανιώνιο, Μαρούσι : 6ο Μαρούσι (2-0), 7η Α.Ε.Κ. (0-2) 13-13, 8ο Αιγάλεω 12, 9η Λάρισα (2-0), 10η Ολύμπια (0-2) 11-15

Η) Νίκη για Αιγάλεω, Α.Ε.Κ., Πανιώνιο, Λάρισα : 6η Α.Ε.Κ. 13-13, 7ο Αιγάλεω (3-1), 8η Λάρισα (2-2), 9ο Μαρούσι (1-3) 12-14, 10η Ολύμπια 11-15.

Θ) Νίκη για Ολυμπιάδα, Κολοσσό, Ολύμπια, Μαρούσι : 6ο Μαρούσι 13-13, 7η Α.Ε.Κ. (+14), 8η Ολύμπια (-14), 12-14, 9ο Αιγάλεω (2-0), 10η Λάρισα (0-2) 11-15

Ι) Νίκη για Ολυμπιάδα, Κολοσσό, Ολύμπια, Λάρισα : 6η Λάρισα (5-1), 7ο Μαρούσι (3-3), 8η Α.Ε.Κ. (2-4, +14), 9η Ολύμπια (2-4 -14) 12-14, 10ο Αιγάλεω 11-15

ΙΑ) Νίκη για Ολυμπιάδα, Κολοσσό, Πανιώνιο, Λάρισα : 6η Λάρισα (3-1), 7ο Μαρούσι (2-2), 8η Α.Ε.Κ. (1-3) 12-14, 9η Ολύμπια (2-0), 10ο Αιγάλεω (0-2) 11-15

ΙΒ) Νίκη για Ολυμπιάδα, Κολοσσό, Πανιώνιο, Μαρούσι : 6ο Μαρούσι 13-13, 7η Α.Ε.Κ. 12-14, Ολύμπια (2-2), Λάρισα (3-1) Αιγάλεω (1-3) 11-15

ΙΓ) Νίκη για Ολυμπιάδα, Α.Ε.Κ., Ολύμπια, Μαρούσι : 6ο Μαρούσι (2-0) 7η Α.Ε.Κ. (0-2) 13-13, 8η Ολύμπια 12-14, 9ο Αιγάλεω (2-0), 10η Λάρισα (0-2) 11-15

ΙΔ) Νίκη για Ολυμπιάδα, Α.Ε.Κ., Ολύμπια, Λάρισα : 6η Α.Ε.Κ. 13-13, 7η Λάρισα (4-0) 12-14, 8η Ολύμπια (1-3, +3), 9ο Μαρούσι (1-3, -3), 10ο Αιγάλεω 11-15

ΙΕ) Νίκη για Ολυμπιάδα, Α.Ε.Κ., Πανιώνιο, Μαρούσι : 6ο Μαρούσι (2-0), 7η Α.Ε.Κ. (0-2) 13-13, 8η Ολύμπια (2-2, +17), 9η Λάρισα (2-2, -5), 10ο Αιγάλεω (2-2, -12) 11-15.

ΙΣΤ) Νίκη για Ολυμπιάδα, Α.Ε.Κ., Πανιώνιο, Λάρισα : 6η Α.Ε.Κ. 13-13, 7η Λάρισα (2-0), 8ο Μαρούσι (0-2) 12-14, 9η Ολύμπια (2-0), 10ο Αιγάλεω (0-2) 11-15.

Δηλαδή με νίκη μας μπαίνουμε στα playoff σαν 7οι εκτός κι αν χάσει το Μαρούσι οπότε πάμε 6οι.

Αν χάσουμε και χάσει και το Μαρούσι από τη Λάρισα μένουμε έξω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: