21.11.12

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ, 2 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Αθήνα, 20/11/2012
606/ΚΚ/μμ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως «Α.Ε.Κ», έπειτα από απόφαση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ, που ελήφθη την 20η Νοεμβρίου 2012, αποφάσισε να καλέσει σύμφωνα με το άρθρο 7 του ισχύοντος Καταστατικού του, τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 πμ στο ΠΠΙΕΔ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ επί της Λεωφόρου Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:
  1. Επικύρωση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2011.
  2. Ανακήρυξη νέων μελών με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  3. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011.
  4. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011.
  5. Έγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011
  6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. εκ της διαχειρίσεως 01/01/2011-31/12/2011.
  7. Ενημέρωση για το θέμα του γηπέδου
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημέρα, και ώρα 11:00 πμ, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, όσα μέλη και αν παραστούν σ’ αυτήν.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη που εξόφλησαν τις συνδρομές μέχρι και 30/06/2012
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσα μέλη έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την ημ/νία έγκρισης της αιτήσεως τους, από το Δ.Σ του Σωματείου.
Σημειώνεται επίσης ότι η είσοδος των μελών στην Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιείται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή κάθε άλλου νόμιμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από Νομικό πρόσωπο και φέρει την φωτογραφία του κατόχου.

Για την διευκόλυνσή σας καθώς και της Γραμματείας του Σωματείου μας, παρακαλούμε θερμά όπως φροντίσετε για την εξόφληση των συνδρομών σας έως και την Παρασκευή 30/11/2012 έως και ώρα 17:00
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται στα γραφεία μας καθημερινά 09:00– 19:30 (Δεκελείας 138 - 140 2ος όροφος - Ν. Φιλαδέλφεια) καθώς και στην Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ/σμού: 5071-019537-318, με την προσθήκη του καταθέτη, το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του.
Για όσους δεν έχουν την ανωτέρω δυνατότητα μπορούν να πληρώνουν τις συνδρομές τους την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Κωλέττης

Δεν υπάρχουν σχόλια: